CALL / TEXT (SMS / WhatsApp) (780) 975-8796
Cart 0

Pinan Sono Ni Ura

 

Stances

 • Kokutsu Dachi
 • Kiba Dachi
 • Tsuru Ashi Dachi

Blocks

 • Uchi Uke\Jodan Uke
 • Gedan Barai
 • Shuto Mawashi Uke
 • Osae Uke
 • Sukui Uke
 • Morote Uchi Uke

Strikes

 • Ushiro Hiji Ate
 • Tettsui Hizo Uchi
 • Jun Tsuki
 • Uraken Say Uchi
 • Yohon Nukite
 • Nihon Nukite

Kicks

 • Yoko Geri Chudan
 • Chudan Chusoku Mae Geri