CALL / TEXT (SMS / WhatsApp) (780) 975-8796
Cart 0

Pinan Sono San Ura

 

Stances

 • Musubi Dachi
 • Zenkutsu Dachi
 • Kiba Dachi

Blocks

 • Uchi Uke
 • Uchi Uke/Gedan Barai
 • Morote Uchi Uke
 • Osae Uke
 • Hizo Uke

Strikes

 • Jun Tsuki
 • Chudan Oi Tsuki
 • Uraken Shomen Gamen Uchi
 • Jodan Hiji Ate

Kicks

 • Yoko Geri Chudan
 • Oroshi Kakato Geri
 • Ashi Barai