CALL / TEXT (SMS / WhatsApp) (780) 975-8796
Cart 0

Sanchin

 

Stances

  • Musubi Dachi
  • Sanchin Dachi

Blocks

  • Uchi Uke
  • Oi Sae Uke
  • Mae Shuto Mawashi Uke

Strikes

  • Gyaku Tsuki
  • Morote Yohon Nukite

Kicks