CALL / TEXT (SMS / WhatsApp) (780) 975-8796
Cart 0

Tsuki No Kata

 

Stances

 • Musubi Dachi
 • Sanchin Dachi
 • Zenkutsu Dachi
 • Kiba Dachi

Blocks

 • Gedan Barai
 • Uchi Uke
 • Oi Sae Uke
 • Uchi Uke\Gedan Barai
 • Mae Shuto Mawashi Uke

Strikes

 • Chudan Gyaku Tsuki
 • Gendan Gyaku Tsuki
 • Chudan Oi Tsuki
 • Jodan Oi Tsuki
 • Jun Tsuki
 • Yohon Nukite Jun Tsuki

Kicks

 • Jodan Chusoku Mae Geri