CALL / TEXT (SMS / WhatsApp) (780) 975-8796
Cart 0

Saifa

 

Stances

 • Musubi Dachi
 • Kiba Dachi
 • Sanchin Dachi
 • Neko Ashi Dachi

Blocks

 • Oroshi Hiji Ate
 • Yoho Chudan Hiji Ate
 • Urake Sayu Uchi
 • Haito Uchi
 • Shotei Gedan Barai
 • Mae Shuto Mawashi Uchi

Strikes

 • Morote Tsuki
 • Mae Gedan Tettsui Uchi
 • Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
 • Shita Tsuki
 • Gyaku Tsuki
 • Yohon Nukite

Kicks

 • Chudan Chusoku Mae Geri