CALL / TEXT (SMS / WhatsApp) (780) 975-8796
Cart 0

Taikyoku Sono San

 

Stances

  • Kokutsu Dachi
  • Zenkutsu Dachi

Strikes

  • Chudan Oi Tsuki
  • Jodan Oi Tsuki