CALL / TEXT (SMS / WhatsApp) (780) 975-8796
Cart 0

Gekisai Sho

 

Stances

 • Musubi Dachi
 • Kokotsu Dachi
 • Kiba Dachi

Blocks

 • Jodan Uke
 • Uchi Uke
 • Yoko Gedan Barai
 • Haito Uke
 • Shuto Gedan Barai
 • Uchi Uke
 • Shuto Mawashi Uke
 • Mae Shuto Mawashi Uke

Strikes

 • Gyaku Tsuki
 • Uraken Say Uchi
 • Morote Chudan Tsuki
 • Yohon Nukite

Kicks

 • Yoko Geri Chudan
 • Chudan Chusoku Mae Geri