CALL / TEXT (SMS / WhatsApp) (780) 975-8796
Cart 0

Tensho

 

Stances

 • Musubi Dachi
 • Sanchin Dachi

Blocks

 • Morote Uchi Uke
 • Tensho Uke
 • Haito Uke
 • Shuto Jodan Uke
 • Shuto Mae Gedan Barai
 • Jodan Koken Uke
 • Mae Shuto Mawashi Uke

Strikes

 • Shuto Uchi Komi
 • Yohon Nukite

Kicks